П О К А Н А

 

от БСМВО за Работен Семинар на 13.04.2013 г.

с. Енина,община Казанлък, хотел ПЪСТЪРВАТА

www.pastarvata-bg.com Тел.:043262017

 

Т Е М И:

 

1. РЕЖИМ ТРАНЗИТ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ОБЩ ТРАНЗИТ

 

2. ИЗМЕНЕНИЯ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) 2454/93 НА КОМИСИЯТА С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №756/2012 Г. РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА НА РЕЖИМ 42 И 63 предоставено е освобождаване от заплащане на ДДС и, където е приложимо - акциз

 

3. ПРОМЕНИТЕ В ЗАДС и ППЗАД В СИЛА ОТ 01.04.2013г. СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕТО НА БАЦИС подаване по електронен път на акцизните данъчни документи; работа с Web приложението на АМ; подаване по електронен път на искания/уведомления по ЗАДС; промени във водената от данъчнозадължените лица отчетност; изисквания към подаваните в електронна форма документи; спецификации за търговския сектор

 

Лектори: Латинка Янкова, Мария Пашова и Светла Генова началник отдели, Агенция Митници, ЦМУ

 

Краен срок за заявяване 09 Април 2013 г. Такса участие 120 лв., платими по банков път/ в брой. Пощенска банка, офис Интерпред, София, IBAN: BG81 BPBI 7940 1044 0946 01, BIC: BPBIBGSF, БСМВО. (Включва: Презентации, Участие, Обяд и Кафе).

Нощувките се заплащат от участниците по банков път по сметка на хотела: Уникредит Булбанк, IBAN:BG81 UNCR 9660 1019 3306 09 BIC:UNCRBGSF, получател Шипкалес ЕАД при Цени за нощувка + закуска за: единична стая 42 лв; двойна 50 лв.

За повече информация и други подробности Моля, да се свържете с г-н Иван Стойнов на тел: 0898649525 или 02873 11 03, Секретариат на Български Съюз за Митническо и Външнотърговско Обслужване.

П Р О Г Р А М А

 

УЧАСТНИЦИ:

От Български съюз за митническо и външнотърговско обслужване митнически агенти, спедитори и складодържатели - 30 - 35

Други икономически оператори - 10 15

Лектори - 3

 

12 или 13.04 Настаняване в хотелски комплекс Пъстървата (според деня на пристигане)

13.04 - 09.15 часа - Регистрация на участниците и Свободна дискусия

09.25 часа - Откриване на семинара

09.30 часа Тема Първа

11.00 часа Дискусия и Кафе-пауза

11.30 часа Тема втора

13.00 часа Дискусия

13.15 часа Обяд

14.30 часа Тема трета

16.00 часа Дискусия и Кафе пауза

16.30 часа - Примери и Обща дискусия

17.30 часа Свободна дискусия и Приключване

 

Краен срок за заявки и резервации - 09 Април 2013г.